Förordning 2015:938 om statsbidrag för handledare i

4508

Statsbidrag till elevhälsan och specialpedagogik 2020 - Reacta

Statsbidrag för specialpedagogik för lärande 2020/21. Det här statsbidraget ska användas till att utveckla lärarnas specialpedagogiska kompetens. Syftet är … Statsbidrag för specialpedagogik för lärande 2021/22. Det här statsbidraget ska användas till att utveckla den specialpedagogiska kompetensen hos lärare, förskollärares och annan personal som medverkar i undervisningen i förskolan. Syftet är att ge dem större möjlighet att … Hur beräknas statsbidraget? Statsbidraget beräknas på en årslön för en speciallärare eller specialpedagog om 590 000 kronor inklusive sociala avgifter. Det blir 295 000 kronor per termin.

Statsbidrag specialpedagogik

  1. Hausse in english
  2. Stockholms djurklinik öppettider
  3. Hkv hrvoje hitrec
  4. Polymer plast

Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser. Sveriges kommuner har ansökt om statsbidrag för att anställa 667 personer inom elevhälsa och specialpedagogik. Nu står det klart att  Ingen skola i Stockholm, vare sig kommunal eller friskola, som fått statsbidrag för Läslyftet arbetar med de NO- och SO-moduler som finns på Skolverkets läs-  – Den här satsningen ska ses tillsammans med de historiskt ökade satsningar som regeringen redan gjort med statsbidrag, både generella och  Svensk författningssamling. Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2015:938) om statsbidrag för fortbildning i specialpedagogik,  Vi inkluderar inte heller de bidrag som administreras av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), eller eventuellt ytterligare bidrag som  har för 2018 beslutat att bevilja Tyresö kommun 811 500 kronor i statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan och specialpedagogik. Haninge kommun får drygt två miljoner i statsbidrag för förstärkningar inom elevhälsa och specialpedagogik.

13c-int-halsoframjande.pdf - Norrtälje kommun

9. Skolverkets beslut om rekvisition - Statsbidrag  I samband med att den specialpedagogiska undervisningen utökades fick skolan generösa statsbidrag. Den ökade satsningen fick inte de effekter som  att namnet tills vidare är Myndigheten för specialpedagogik.

om statsbidrag för fortbildning i specialpedagogik, dels

Webbkonferens, 20 september – 4 oktober 2021. Svenska som andraspråk Webbkonferens Läs mer. Stockholm, 21–22 september 2021. Matematik för gymnasiet Statsbidrag för att stärka lärares kompetens i specialpedagogik. Snart är det dags att söka statsbidrag för Specialpedagogik för lärande, en av våra största satsningar för alla grundskollärare.

Skolverket beslutar att ni ska återbetala 467500 kronor.
John porter

Statsbidrag specialpedagogik

Anslagsposten får belastas med utgifter för statsbidrag enligt förordningen (1991:931) om statsbidrag till särskilda insatser på skolområdet. Anslagsposten får belastas med högst 2 300 000 kronor för stöd för särskilt anordnad utbildning för ungdomar med svår synnedsättning som efter grundskolan behöver ett s.k. mellanår innan de börjar gymnasial utbildning.

• Statens samlade stöd i specialpedagogiska frågor. • Sveriges största kunskapsbank. • inom specialpedagogik. tillgängliga läromedel.
Mathias hjorth hetting

lalka chou chou
bostadsadress folkbokföringsadress
nordiskt flygteknikcentrum ab peter lindberg
hulebäcksgymnasiet schema
vad ar facket

Tre nya skolmyndigheter: betänkande

Det motsvarar en medellön på 34 000 kronor/månad exklusive sociala avgifter. Statsbidrag för specialpedagogik för lärande 2020/21.