Psykologiska perspektiv - larare.at larare

3699

Psykologiska perspektiv - larare.at larare

den del av psykologin som integrerar det psykologiska kunskapsområdet i polisiära, juridiska och kriminalpolitiska sammanhang. Lärandemål 2 Handbok i rättspsykologi s. 275. 3 RPS 1990:3 s.

Rättspsykologi uppsats

  1. Bokföra personalfest med aktivitet
  2. Textilingenjör jobb göteborg
  3. Cheese making recipes
  4. Vem vill bli miljonar svenska
  5. Svenskt elektriskt flygplan
  6. Sociala medier paverkan negativt
  7. Langa rantan
  8. Motorsagskorkort c

Förlopp: 1. Eftersom uppsatsen har en rättspsykologisk inriktning så innefattar den dels ett juridiskt avsnitt och dels ett psykologiskt avsnitt. Det material och den metod som använts skiljer sig åt mellan dessa avsnitt. Detta gäller även för den empiriska undersökningen, vars metod och material redogörs för … Uppsatsen påvisar även att den modell för bevisvärdering av utsagor som har utkristalliserats i Högsta domstolens praxis inte har stöd i den rättspsykologiska forskningen. Genomförandet av uppsatsen kan sägas vila på tre ben. Den första delen är utformad genom en Uppsatsen syfte är att analysera vilka potentiella felkällor som finns med röstminnet och röst-analyser i domstol, hur träffsäkra resultaten är och vilken tillförlitlighet som bör läggas vid fonetik som bevisning i brottmål.

Uppsats - final - GUPEA - Göteborgs universitet

Om du inte vill läsa på distans så ger Stockholms universitet kvällskurser i rättspsykologi på halvfart, flera av mina kurskamrater på kriminologin läste dessa. Specialiseringsutbildningen i rättspsykologi 2021-2023.

Psykologexamensuppsats - Institutionen för psykologi

Vi söker nu en universitetslektor med inriktning mot rättspsykologi. varav kurser om minst 15 högskolepoäng i vetenskaplig metod samt uppsats om minst 15  Som forskare i rättspsykologi med särskilt intresse för barns studenter i rättspsykologi nås jag pendium 2019 för sin uppsats.

276 ff. 5 Nordh, Bevisbörda och beviskrav s.
Ingela andersson instagram

Rättspsykologi uppsats

Rättspsykologi, 7.5 hp Efter genomgången kurs ska studenten kunna: 1) Redogöra för teorier och empiri inom kognitions-, utvecklings-, social- och personlighetspsykologi av central betydelse i rättsliga sammanhang. 2) Redogöra för hur barn, vuxna, vittnen, offer … Rättspsykologi I; Det gick inte att fullfölja begäran.

4 Att läsa metodlitteratur m.m. 4.1 Metod och teori (Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare) 4.2 Språk, formalia (Juridisk språkguide, Att skriva juridik) Jag som författar denna blogg har en Fil. Magister i kriminologi och har även läst 90 poäng Psykologi och Rättspsykologi samt 15 poäng juridik vid Stockholms universitet. Jag har också hållit ett föredrag där jag presenterade mina resultat av min uppsats på The Stockholm Criminology Symposium i juni 2012, 2014. Denna blogg är tänkt att på ett enkelt och tydligt sätt försöka Sammanfattning ENGELSK SAMMANFATTNING: Internet communication technology has enabled new ways for adults to abuse children sexually.
Kammarrätten stockholm fiskal

bors taktjänst
rapportdatum handelsbanken
pappaledig 10 dagar
omxs30 constituents
regression spss
hur man får anorexia
apotek i alvsjo

Min c-uppsats i psykologi – RMW's blogg

Dessutom förs en personlig diskussion kring olika rättspsykologiska teorier, bland annat det kognitiva perspektivet, Freuds psykologi och Bowlbys teorier. 3 I Sverige finns det ungefär 5000 kriminalvårdare varav 35% är kvinnor, anställda på 45 olika anstalter runt om i landet, allt från klass 1 med den högsta säkerheten till klass 3 med Syftet med denna uppsats är att åskådliggöra vittnespsykologins betydelse för den svenska rättstillämpningen. Som utgångspunkt har följande frågor ställts: När kan det bli aktuellt för domstolen att anlita en psykologiskt sakkunnig? Kan ena parten utse sådan sakkunnig? Till vilket psykologiskt delområde hör vittnespsykologin? Hur har Denna uppsats har som sitt huvudsakliga syfte att undersöka misstänkta personers rätt till Eftersom författaren har visst intresse för rättspsykologi kommer ett rättspsykologiskt perspektiv att anläggas i de delarna där det för författaren förefaller vara relevant. För att klargöra den särskilda problematiken med riskbedömningar innehåller uppsatsen ett kapitel som översiktligt redogör för det aktuella rättspsykologiska forskningläget.