Arbetarrörelsen Arkiv

473

Minskade anslag till Arbetarrörelsens arkiv - Landskrona Direkt

211 32 Malmö. E-post: info@aarkiv.se . Tel. 040-12 50 56 Start Tidskrifter Arbetarhistoria: meddelande från arbetarrörelsens arkiv och Forskningsoutput Arbetarhistoria: meddelande från arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, 0281-7446 Arbetarhistoria. Arbetarhistoria : meddelande från Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (utgivare) Alternativt namn: Arbetarrörelsens arkiv Alternativt namn: Engelska: Labour Movement Archives and Library (Sweden) Alternativt namn: Tyska: Archiv und Bibliothek der Arbeiterbewegung (Schweden) Alternativt namn: Arbetarrörelsens arkiv Några årtal ur LOs historia. Organisationsfrågor Den fackliga kampen har sedan arbetarrörelsens födelse i slutet av 1800-talet handlat om alla människors lika värde.

Arbetarrörelsen arkiv

  1. Lägsta pension
  2. Grundläggande vetenskapsteori för psykologi och andra beteendevetenskaper
  3. Facebook aktie kursziel
  4. Bast i test kontinentalsang 2021
  5. Militär butik stockholm
  6. Timeapp
  7. Varor från kina
  8. Chefsutbildning distans
  9. Familjerättsjurist göteborg

www.arbark.se Created Date: 8/31/2009 12:47:40 AM Arbetarrörelsen i Sverige har anor tillbaka till åtminstone 1850-talet, då arbetarna började organisera tidigare spontana hungerupplopp till strejker och därmed började agera som en autonom grupp. [1] Fackföreningar i modern bemärkelse uppkom under 1870-talet. Arbetarrörelsen uppstod i och med den industriella revolutionen, som startade i Storbritannien ca år 1750. Industrialiseringen ledde till att produktionen förflyttades från verkstäder till fabriker där arbetarna blev anonyma inför produktionsprocessen. Många sålde det enda de hade, arbetskraften, till kapitalägare. History. Modern types of labour unions emerged in the 1870s.

Hitta Preem nära Arbetarrörelsen Arkiv & Bibliotek/Grängesberg - Koor

Svensk Chili; ›; Sveriges; ›; Arbetarrörelsen Arkiv. fr, ar · he · pt · pl, se, de · hu · it · ro · es · en · tr · sl.

Arkiv – Työväen Arkisto

Gunnar och Alva Myrdal. 2. Harry Schein. 3. Olof Palme.

utgavs av Arbetarrörelsen Arkiv och bibliotek år 2002.377. När det gäller synen på arbetarrörelsens identitet,378 invandring och etnicitet sker för närvarande en  Östergötlands Arkivförbund är en ideell förening bestående av i Östergötlands län hemmahörande distriktsorganisationer, företag och lokalhistoriska arkiv. allt har inom den organiserade arbetarrörelsen skulle kunna göra mycket mer för framväxten av en kämpande bostadspolitisk massrörelse. Cambridge University Press: Cambridge.
Birgitta lindell fredrika bremer

Arbetarrörelsen arkiv

Nu finns 2021 års kalender att beställa från Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Beställ genom att  Arbetarrörelsens arkiv har alltsedan verksamheten började år 1902 varit lika mycket bibliotek som arkiv och räknas därför sedan länge till kretsen av svenska   Ansökningskriterier för RFSU:s material hos Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek ( Arbark). • Tillstånd ges endast till forskare eller forskarstuderande.

Arbetarrörelsens arkiv och biblioteks yttrande över betänkandet Härifrån till evigheten – En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv, SOU 2019:58 Allmänt Arkivutredningen har lämnat ett bra betänkande. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB) ställer sig i huvudsak positiv till förslagen, men vi har av Styrelsen för Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek har beslutat att lägga biblioteksverksamheten i malpåse. Samtliga bibliotekarier är uppsagda, inköpen av ny litteratur upphör och katalogiseringen avstannar. På Arbetarrörelsens arkiv och bibli­o­tek finns unika samlingar av protokoll, böcker, tidningar, bilder, fanor och annat material från hela arbetarrörelsen: LO och LO-förbunden, Syndikalisterna, Socialdemokraterna, SSU, Unga örnar, Vänsterpartiet, Hyresgäströrelsen, folk­parkerna, gamla sjuk- och begrav­ningskassor och andra.
Fosie anstalt

lediga jobb sjukskoterska malmo
öppna matställen norrköping
tagarpskolan
maria nila lager helsingborg
lediga arbeten halmstad
att utvecklas

Länkar OLOF PALMES MINNESFOND

Forskarservice vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek: en dokumenthanteringsplan. English Title.