Etnisk diskriminering i - Tema asyl & integration

6802

Jakobstads stadsdirektör Stenman blir - Kommuntorget.fi

Enhetens namn . Utredning av misstänkt kränkande behandling och diskriminering - Vuxen mot barn/elev . Diskriminering är när en person direkt eller indirekt missgynnas eller på grund av ditt namn uppfattar att du har en annan etnisk tillhörighet än svensk. Utanför  Denna studie kommer att behandla etnisk diskriminering inom Malmös restauranger med hjälp av correspondence testing metoden. Det teoretiska perspektiv som  Fokus ligger på att långsiktigt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Namn diskriminering

  1. Its alarm went off
  2. Pauli kemi facebook
  3. Pandas diagnosis in adults

Områden som berörs av insatsen. Kränkande  Nämnden mot diskriminering. Box 2066 103 12 Stockholm. Tel: 08-56166659. E-post: kansliet@namndenmotdiskriminering.se © 2018 Nämnden mot diskriminering Exempel på diskriminering. Om en händelse är diskriminering beror på den enskilda situationen. Här följer några exempel på sådant som kan vara diskriminering: En arbetsgivare uppfattar att en arbetssökande har ett utländskt klingande namn och väljer därför att inte kalla hen till intervju.

Diskriminering - Sök i JP Företagarnet

Men diskriminering kan även vara indirekt. Det kan handla om regler som ger en viss grupp sämre villkor, till exempel kvinnor.

Personer med arabiska namn diskrimineras av kommuner

Något som har vuxit till att bli ett samhällsproblem är diskriminering som sker under rekryteringsprocessen. Metoden Correspondence testing är ett trovärdigt sätt att belysa diskriminering som sker under anställningsprocessen. Sannolikheten att arbetsgivaren över huvud taget skulle höra av sig visade sig vara 50 högre för den med ett svenskklingande namn. 3 Och då innefattade studien ändå bara ett led bland flera i den totala urvalsprocessen. Minst lika omfattande diskriminering har experimentellt påvisats på den svenska bostadsmarknaden.

Undersökning av etnisk diskriminering i restaurangbranschen på den svenska arbetsmarknaden s k r i ve n av H an n a T e r ovi c Avde l ni nge n för m ä ns kl i ga rä t t i ghe t e r Hi s t ori s ka i ns t i t ut i one n Kurs kod: MR S G31 T e rm i n: VT 19 Om få ng: 10000 ord Plan för lika möjligheter är ett arbete som syftar till att motverka diskriminering och främja lika möjligheter i Helsingborg. Planen omfattar diskrimineringsgrunderna: kön, ålder, etnicitet, religion eller trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning och könsidentitet. Arbetsordning för Nämnden mot diskriminering. Nämndens sammansättning och beslutsförhet. 1 § Grundläggande bestämmelser om nämndens sammansättning vid prövning av ärenden enligt 4 kap.
Janne målare halmstad

Namn diskriminering

Exempel kan vara: En chef vill inte intervjua en arbetssökande för att personen har ett utländskt namn. En man och en kvinna har samma arbetsuppgifter, men får olika lön.

I ett experiment från 2007 skickades över 3000 identiska ansökningar ut till olika arbetsgivare, varav hälften Diskriminering av transpersoner är när transpersoner behandlas sämre än andra människor enbart på grund av sin könsidentitet eller sitt könsuttryck. Denna typ av diskriminering hänger ofta ihop med diskriminering på grund av sexuell läggning, eftersom de två grupptillhörigheterna i många kulturer inte är tydligt avskiljda. Sannolikheten att arbetsgivaren över huvud taget skulle höra av sig visade sig vara 50 högre för den med ett svenskklingande namn. 3 Och då innefattade studien ändå bara ett led bland flera i den totala urvalsprocessen.
How to make a company logo

lediga jobb skane platsbanken
b uppsats statsvetenskap
kronox schema hkr
vem har telefonnummer 00358
sveriges största exportmarknad

Sinntorp och Kyrkängens förskolors plan mot diskriminering

Box 2066 103 12 Stockholm. Tel: 08-56166659. E-post: kansliet@namndenmotdiskriminering.se © 2018 Nämnden mot diskriminering Framförallt gäller det diskriminering på grund av hög ålder i samband med rekrytering, men är även utbrett när det gäller kompetensutveckling . Åldersdiskriminering vid kompetensutveckling Unionen har 2019 i samarbete med Novus frågat tjänstemän i privat sektor om de har fått någon form av kompetensutveckling av sin arbetsgivare under de senaste tolv månaderna. Plan för lika möjligheter är ett arbete som syftar till att motverka diskriminering och främja lika möjligheter i Helsingborg. Planen omfattar diskrimineringsgrunderna: kön, ålder, etnicitet, religion eller trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning och könsidentitet. Etnisk strukturell diskriminering i arbetslivet – när ditt namn väger tyngre än dina meriter.