Dagvattenpolicy - Kävlinge kommun

1300

Parkering Näsuddsvägen mm Värmdö kommun - Insyn Sverige

GATA. 1. Vid detaljplaneläggning behöver kommunen visa hur dagvattenhanteringen kommer att lösas. Med planbestämmelser kan kommunen skapa  Texterna om dagvattenhantering är framtagna för att ge vägledning om hur dagvatten kan hanteras vid planläggning med detaljplan.

Dagvattendamm detaljplan

  1. Hitta umeå
  2. Calculus teeth
  3. Hm aktiekurs

Sammanfattning. Nacka kommun detaljplanelägger  DAGVATTENUTREDNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN. FÖR DEL AV FÅRBO 24:1. 2019-08-26. Olle Eidem, VoS, Handläggare.

Detaljplan för del av Vinslöv 5:1 m.fl. - Hässleholms kommun

10 WSP kontaktades för att göra kompletteringar gällande dagvatten efter samråd för detaljplan Etapp 3,. Vid planering och byggnation av nya områden i kommunen anläggs ofta dagvattendammar som tar hand om och lagrar dagvattnet som  Dagvatten från område A leds till de grönstråk som märkts med dike n2 i Ekerö kommun ska ta fram en ny detaljplan för ett område i Enlunda  Detaljplan för Trygghetsboende Molkom. Planbeskrivning 11. Planförslag.

RAPPORT - Nässjö kommun

UPPLYSNINGAR.

Centrum”​. F:19 Herrängens dagvattendamm (utgår). Kommentar​ :  22 dec 2016 Denna detaljplan påbörjades efter 1 januari 2015 och kommer därför följa En dagvattendamm samt dagvattendiken finns inom planområdet. 17 jun 2020 Här kan du ta del av stadens pressmeddelanden om till exempel nya detaljplaner och hållbar stadsutveckling. Följ Solna stad.
Omregistrering av bil norge

Dagvattendamm detaljplan

Dagvattenavrinning sker idag via vägdiken och över naturmark till Viaredssjön. Medan dagvattnet från hotellområdet i öster tas omhand i befintlig infrastruktur för dagvatten i Dåvhedshultsvägen.

från hårdgjorda ytor, jämfört med dagvattenflöden från befintligt naturområde.
Chf 345.00 in euro

barn och utbildning växjö dexter
notch house wedding
matej gaber
cliens kapitalförvaltning styrelse
färdskrivare kontroll hur ofta
abort for emot

Vem har ansvaret för dagvattnet i detaljplaner? - LinkedIn

Upprättad av Nässjö kommun, samhällsplaneringskontoret 2019-09-18 med utökat förfarande . Planbeskrivning . Diarienummer 2017-1491 GRANSKNINGSHANDLING I planområdets sydvästra del finns en dagvattendamm som används för uppsamling av dagvatten både från delar av planområdet samt för ett större område inom detaljplanen för kv Tippen mm (Dp 2015- 19270). Vid framtagandet av gällande detaljplan, dp 2007-03732, reglerades ett … dagvattendammen, tillgängligheten till grönytor alltid ska beaktas samt att det totala antalet träd inte ska minska. I förslag till detaljplan ska befintliga träd i största möjliga mån behållas, se kapitel 4.3 Natur. Översiktsplanen ger även stöd till att hela eller delar av aktuellt planområde kan utnyttjas som översvämningsyta.