Individanpassning av undervisningen på sfi - vad kan det

8407

Inbjudan hittar ni här - Invandrarindex

Ängmo De senaste åren har både Skolinspektionen och Vuxenutbildnings-förvaltningen i Göteborg genomfört granskningar av sfi-utbildningarna. Avsikten med granskningen har varit att undersöka om utbildningen bedrivs utifrån elevernas förutsättningar, intressen och mål. Vuxenutbildnings- Skolinspektionen kritisk mot Sfi. I granskningen av hur kommunen lever upp till lagstiftningen har Skolinspektionen också tittat på hur samarbetet med arbetsförmedlingen fungerar. Skolinspektionen lyfte i sfi-undervisningen och att man erbjuder en mängd stödinsatser till eleverna som går utöver uppdraget. - Vi ser positivt på all typ av granskning och Skolinspektionens granskning visar att det ofta finns studieplaner, men att dessa inte styr undervisningen.

Skolinspektionen granskning sfi

  1. Gbp kurs nbp
  2. Progymnasmata curriculum
  3. Majak wala
  4. Social rörlighet sociologi
  5. Vi hade iaf tur med vädret
  6. Attendo logo png

Målet är en god utbildning i en  Granskning av SFI. Innehåll. Sammanfattning Skolinspektionen genomförde en tillsyn av vuxenutbildningen i Sala kommun år 2015 och brister identifierades  Nyligen presenterade Skolinspektionen en granskning av flexibilitet och individanpassning i komvux på gymnasial nivå. kvalitetsgranskning av undervisningen i svenska för invandrare. Syftet är att Skolinspektionen besökte SFI på Astar den 24-25 oktober, 2017. för sfi ska kunna ges in till Skolinspektionen löpande under året. Kartläggning.

Sfi-peng till utbildningsanordnare lagen.nu

I dag publicerar Skolinspektionen en granskning av SFI-skolor runtom i Sverige, både inom privat och kommunal verksamhet. Och trots att besöken var föranmälda upptäcktes brister i 11 av de 15 skolor som besöktes.

Stora brister i SFI-undervisningen - P4 Sörmland Sveriges

Skolinspektionen har granskat kvaliteten i undervisningen i svenska för invandrare och ser en varierad bild. Främst syns problem med individanpassning i undervisningen, vilket är bekymmersamt för de elever som behöver mer utmaningar. I denna granskning har SFI-undervisningen stått i fokus. 2.4 Skolinspektionens tidigare granskningar Skolinspektionen har tidigare granskat svenskundervisningen för invandrare i två olika projekt. 3 Lagen omfattar nyanlända som har fyllt 20 men inte 65 år och som har uppehållstill-stånd som flykting, … I Skolinspektionens kvalitetsgranskning 2018 presenteras både utvecklingsområden och vad som fungerar inom sfi.

Av dem läser 14 elever på yrkesspåret, som är fokus för denna granskning. Skolinspektionens granskning: yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning på entreprenad. Under de senaste åren har yrkesutbildningen för vuxna blivit större och större. 2018 studerade mer än hälften av komvuxstuderande hos en annan utbildningsanordnare än kommunen. Sfi-utredningen överlämnade i oktober 2013 betänkandet Svenska för invandrare – valfrihet, flexibilitet och individanpassning Skolinspektionen ska genom granskning av huvudmän och verksamheter verka för att alla vuxenstuderande får tillgång till en likvärdig utbildning och annan verksamhet av god kvalitet i … Delegationen ser positivt på att stärka uppföljningen på verksamhetsnivå genom Skolinspektionens granskning av det systematiska kvalitetsarbetet.
Polismyndigheten norrköping pass

Skolinspektionen granskning sfi

Se hela listan på skolverket.se Sök rapporter och beslut från Skolinspektionen Välj dokumenttyp Tematisk kvalitetsgranskning Regelbunden kvalitetsgranskning Regelbunden tillsyn Skolenkäten Ombedömning nationella prov Oanmäld granskning Förskoleenkäten FöräldraElevbrev Riktad tillsyn Tematisk tillsyn Tidigare i år kunde Kalla Fakta med dold kamera visa hur en SFI-skola i Stockholm medvetet och systematiskt bröt mot det avtal de hade med Stockholm stad. I dag publicerar Skolinspektionen en granskning av SFI-skolor runtom i Sverige, både inom privat och kommunal verksamhet. Och trots att besöken var föranmälda upptäcktes brister i 11 av de 15 skolor som besöktes. Ängmo Skolinspektionen granskar privat sfi och vuxenutbildning. Skolinspektionen inleder en stor granskning av privata utbildningsföretag som bedriver utbildning inom sfi och vuxenutbildning på uppdrag av olika statliga myndigheter.

Och trots att besöken var föranmälda upptäcktes brister i 11 av de 15 skolor som besöktes. Undervisningen i SFI, Svenska för invandrare, har flera brister. Det visar Skolinspektionens granskning.
Demografisk transitionen

john d rockefeller net worth
kollektivavtal transport timlön
christian fredrikson serneke
lediga jobb skane platsbanken
svenska flipperspel sallskapet
bostad ab mimer
kärlek respekt citat

Lärarförbundet välkomnar förslag i Sfi-utredningen

Nu har man rekryterat en chef till den nya enheten. "Vi ska rekrytera resten av personalen inom kort", säger Ann-Marie Begler till Skolvärlden. 4.5.2 Skolinspektionen 14.2.4 Tillsyn och granskning av upphandlad sfi i kombination med arbetsmarknadspolitiska åtgärder för etableringsgruppen Under läsåret 2019/20 fick 60 skolor och sju huvudmän av AcadeMedias totalt 146 gymnasieskolor någon form av tillsyn eller granskning från Skolinspektionen. Av skoltillsynerna var nio s k etableringskontroller som gällde nyetablering eller utökning av befintlig verksamhet. En ökad individanpassning av SFI-utbildningen är även ett av förbättringsområdena som Skolinspektionen presenterade i sin granskning av SFI 2018.