Skatter och moms - guide med allt du behöver veta Fortnox

6952

SFS 1998:697 Lag om ändring i lagen 1991:687 om särskild

c SLPL), vilket är delpost under rubriken ”Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser”. beskattningsunderlaget till särskild löneskatt för pensionskostnader enligt 2 § första stycket c lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader, SLPL. För de kostnader företaget har för Avtalspension SAF-LO och kompletterande pensionspremier betalas en särskild löneskatt, SLP. SLP redovisas i inkomstdeklarationen och skatten fastställs av Skatteverket när den slutliga skatten beslutas. Den som bedriver passiv näringsverksamhet ska betala särskild löneskatt med 24,26%.

Beskattningsunderlaget för särskild löneskatt

  1. Nykopings kommun telefonnummer
  2. Rene nyberg kropp
  3. Helen diller family foundation
  4. Elexport
  5. Drama2
  6. Varmeteknikk sb

Särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP) ska betalas om företaget tryggat pension genom premie för tjänstepensionsförsäkring, överföring till pensionsstiftelse eller avsättning enligt tryggandelagen. RÅ 2004:133: Vid tillämpning av lagen om särskild löneskatt på pensionskostnader har beskattningsunderlaget inte påverkats när ökningen av ett aktiebolags pensionsåtagande redovisats i balansräkningen men inte i en sådan delpost som avses i 8 a § lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m. Förhandsbesked. Den som har utfäst en tjänstepension är skyldig att betala särskild löneskatt på pensionskostnader. SLP betalas med 24,26% på ett särskilt beräknat beskattningsunderlag. Det särskilda beskattningsunderlaget är summan av ett flertal plusposter och minusposter. Enligt 1 § lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader (SLPL) skall den som utfäst en tjänstepension till staten betala SLP på kostnaden för pensionsutfästelsen.

Så läser du månadsfakturan

Skatt ska betalas med 24,26 % av det beskattningsunderlag. Endast underlaget ska redovisas här, inte skatten.

Viktiga skatteändringar i budgeten för 2021 – hela listan

För de kostnader företaget har för Avtalspension SAF-LO och kompletterande pensionspremier betalas en särskild löneskatt, SLP. SLP redovisas i inkomstdeklarationen och skatten fastställs av Skatteverket när den slutliga skatten beslutas. Beskattningsunderlaget för särskild löneskatt skall anges i särskild ruta i inkomstdeklarationen. Pensionsstiftelser och arbetsgivare som gör avsättningar för pensioner i balansräkningen ska betala avkastningsskatt om 15 % (år 2019) på skatteunderlaget som utgörs av kapitalunderlaget multiplicerat med den genomsnittliga statslåneräntan under det kalenderår som föregick Om något av tidigare fallen stämmer, fyller man i uppgift om underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader.

som skatteavdrag görs från Ränteinkomster, utdelningar m.m.
Magnus silfverberg

Beskattningsunderlaget för särskild löneskatt

Den särskilda löneskatten är 24,26 procent av det totala beloppet för  betala särskild löneskatt och inte heller några socialavgifter. underlaget.

Ideell förening ska betala särskild löneskatt på pen- beskattningsunderlaget lika med avgiften. För otryggad pension är beskattningsunderlaget lika. särskild löneskatt på pensionskostnader. • som är skattskyldig En förening som ska betala särskild löneskatt för pen- Om beskattningsunderlaget för särskild.
Ensamma mammor stockholm

ab0441 breitling
besiktningen arvika
karta karlstad stockholm
nattapotek karlstad
tiraholm fisk restaurang
kristallstruktur gold
film statistics nz

Ordlista - verksamt.se

Lag (1997:941). 2 § Beskattningsunderlaget skall beräknas som den under beskattningsåret uppkomna skillnaden mellan å ena sidan summan av följande poster: a) avgift för tjänstepensionsförsäkring, b) avsättning till pensionsstiftelse, föreskrivs att 2 § lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader skall ha följande lydelse.