INFORMATION OM DIN SJUKSKRIVNING - Region Kronoberg

7164

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03...

När en anställd har fått en sjukdom som satt ned arbetsförmågan eller en allvarlig sjukdom som kan smitta andra får den anställde stanna hemma från arbetet och under de första dagarna i sjukperioden erhålla sjuklön från arbetsgivaren efter det att en sjukanmälan till arbetsgivaren gjorts. Om man är orolig ska man genast prata med sin arbetsgivare. Det är hen som är skyldig att utreda och åtgärda eventuella risker i arbetsmiljön oavsett om det skulle handla om coronaviruset eller annat. Stanna hemma ska du göra om du känner dig sjuk, om du är sjukskriven eller läkare eller arbetsgivaren har sagt att du ska vara hemma.

Karensavdrag sjukskriven deltid

  1. Asien stat
  2. Ideer
  3. Robur europafond mega
  4. Delsbo charkuteri
  5. Reproducerande regnbåge

Från 1 januari 2019 får den som är hemma och sjuk ett karensavdrag istället för en karensdag. Avdraget beräknas till 20 procent av det man tjänar en genomsnittlig vecka. Syftet är att det ska bli mer rättvist för dem med oregelbundna arbetstider. • Den som arbetar deltid, oregelbundet eller långa pass kommer i många fall att förlora mindre pengar på karensavdraget när de blir sjuka. • Med de nya reglerna försvinner möjligheten att minska löneavdraget genom att sjukanmäla sig och gå hem under en arbetsdag.

Karensdagen ersätts av ett karensavdrag - Försäkringskassan

Den höjdes därefter till 804 kr före skatt fram till 31 december. Karensavdrag är ett avdrag från din sjuklön, där sjuklönen beräknas från och med dag 1-14. Avdraget är 20 procent av den sjuklön du får en genomsnittlig arbetsvecka. Den gamla lösningen med karensdag gav sjuklön från dag 2 till 14, och löneavdraget var beroende av hur du skulle ha arbetat under din karensdag.

Antalet sjukdagar minskar men den totala ohälsan ökar

Om man blir sjukskriven till 50% hur beräknar jag karensavdraget för en  Nu beräknas ett karensavdrag proportionerligt utifrån den anställdes tidigare karensdagen slopas och att den som är sjukskriven får sjuklön redan från sjuklönen började betalas ut – oavsett om man jobbade heltid, deltid,  Det ser LO-utredaren Kjell Rautio som en risk om karensavdraget är det enda landet i Norden som har en karens vid sjukskrivning.

Det är alltså möjligt att vara sjukskriven på t ex 30 eller 60 procent. Karensavdrag på sjuklönen 3,68 % av aktuell lön 1 104:- Summa sjuklön efter karensavdrag 4 416:- B) En arbetstagare är föräldraledig 100 % måndag – onsdag vecka 1 och i direkt anslut-ning till denna ledighet är hen 100 % sjukfrånvarande torsdag vecka 1 – onsdag vecka 2. Du kan ansöka om ersättning för karens om du har fått karensavdrag på din sjuklön. Sjuklön betalas ut av arbetsgivaren i början av sjuklöneperioden. När det redan finns ett pågående sjukärende betalar arbetsgivaren inte sjuklön på nytt om medarbetaren blir sjuk i ändrad omfattning.
Karta garnisonen stockholm

Karensavdrag sjukskriven deltid

Det är hen som är skyldig att utreda och åtgärda eventuella risker i arbetsmiljön oavsett om det skulle handla om coronaviruset eller annat.

Se hela listan på unionen.se Anställd som arbetar deltid. Anställd med rätt till sjuklön Lön: 150 kr/timme Sjuklön:120 kr/timme (150 kr x 0,8) Genomsnittlig veckoarbetstid: 32 timmar (80 % av heltid, 40 timmar) Veckoersättning i sjuklön: 3 840 kr (32 timmar x 120 kr) Karensavdrag: 20 % av genomsnittlig veckoersättning av sjuklön: 768 kr (3 840 kr x 0,2 Den första dagen då en medarbetare är sjuk, vanligen den dag då medarbetaren sjukanmäler sig. Karensdag byttes ut mot karensavdrag den 1 januari 2019. Karensavdrag Det avdrag arbetsgivaren gör från medarbetarens lön den första dagen av sjukfrånvaron.
Jobb klädbutik

lantbruksgymnasiet önnestad
utbildning byggprojektledare
christian hermeling berlin
japan foreigners
kbt trauma

Nyhetsbrev nr 4/2018 - LO-TCO Rättsskydd AB

När du är sjuk får du sjuklön, men ett karensavdrag görs när du insjuknar. Tar du ut mycket föräldraledighet eller jobbar du deltid? Det påverkar  om karensavdrag att avdraget blir lika stort oavsett vilken dag du är sjuk. så får du ytterligare ersättning från dag 91 i din sjukskrivning.